Dom > Novosti > Sadržaj

Uslovi korišćenja opreme obložene staklom

Zibo Taiji Industrial Enamel Co, Ltd | Updated: May 24, 2017

Oprema sa oblogom na staklu ne može se koristiti pod sledećim uslovima:

(1) Svaka koncentracija i svaka temperatura HF ne može biti otporna na koroziju;

(2) Fosforna kiselina: Koncentracija više od 30%, temperatura veća od 180 Shan kada je korozija jaka;

(3) Hlorovodonična kiselina: koncentracija 10-20, temperatura je veća od 150 Shan, korozija je jaka;

(4) Sumporna kiselina: koncentracija 10-30, temperatura veća od 200 Shan ne može izdržati koroziju;

(5) Laž: ph je veći ili jednak 12, temperatura je veća od 100 Shan, ne može izdržati koroziju.

Otpornost na koroziju staklene opreme zasnovana je na kontaktu staklene obloge sa medijumom kako bi se formirao sloj zaštitnog filma od silikona i kiseonika koji sprečava da mediji od korodiranja rezervoara. Kada kontakt sa alkalnim tečnostima obložen staklom, površina ne može da stvori zaštitni film od silikona i kiseonika, što dovodi do kontinuirane duboke erozije lge u sloj stakla, a što je veća koncentracija alkalije, to je veća temperatura stepena Erozija je veća. Najvažnija erozijska sposobnost ima alkalno rješenje u reakciji ključanja.